Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Amdanom ni

Bob blwyddyn mae'r Gronfa Loteri Fawr yn dosbarthu miliynau o bunnoedd o'r Loteri Genedlaethol i achosion da. Mae ein hariannu'n mynd i grwpiau cymunedol ac i brosiectau sy'n gwella iechyd, addysg a'r amgylchedd
  • Print
  • Ynglŷn â’r Gronfa Loteri Fawr

    Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn gyfrifol am ddosbarthu 40 y cant o'r holl arian a godir ar gyfer achosion da gan y Loteri Genedlaethol. Mae hyn gwerth cyfanswm o tua £650 miliwn bob blwyddyn

  • Ein hymagwedd

    Darllen am ymagwedd y Gronfa Loteri Fawr at ariannu a'r hyn y gallwch ei ddisgwyl gennym fel ariannwr

Porwr ariannu

Nifer y rhaglenni:

20

Cenhadaeth a gwerthoedd

123

Darllenwch fwy am ein gwerthoedd a'n cenhadaeth i ddod â gwir welliannau i gymunedau ac i fywydau'r bobl fwyaf anghenus

Cenhadaeth a gwerthoedd

Gweithio i'r Gronfa Loteri Fawr

Cael gwybod am fanteision gweithio i'r Gronfa Loteri Fawr, gweld swyddi gwag cyfredol a sut i ymgeisio am swydd ar-lein

Swyddi

Gwledydd a rhanbarthau

Mae gennym swyddfeydd a thimau staff ar draws y DU. Darllen mwy am waith pob tîm a sut i gysylltu â'r Gronfa Loteri Fawr yn eich gwlad neu ranbarth

Gwledydd a rhanbarthau
ADBORTH