Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Y Gronfa Loteri Fawr yn eich etholaeth

Eich helpu chi i helpu eich etholwyr

  • Print
Byddwn yn diweddaru'r tudalennau hyn yn rheolaidd, ond os oes unrhyw wybodaeth y mae ei hangen arnoch na allwch ddod o hyd iddi, cysylltwch â Fiona Dempsie, Pennaeth Cysylltiadau Cyhoeddus a Mentrau Newydd ar 020 7211 1861 neu fiona.dempsie@biglotteryfund.org.uk

Rhaglenni agored sy'n agored i'ch etholwyr


Gallwch ddefnyddio ein Porwr Ariannu i chwilio am raglenni ariannu sydd ar gael i'ch etholwyr, a bydd eion teclyn chwlio grantiau'n gadael i chi ddod o hyd i brosiectau sydd wedi cael eu hariannu yn eich etholaeth.

Ein rhaglenni ariannu cyfredol ar gyfer Cymru, Yr Alban, Gogledd Iwerddon a phob rhanbarth o Loegr:

Gogledd Iwerddon
Yr Alban
Cymru
Dwyrain Lloegr
Dwyrain Canolbarth Lloegr
Llundain
Gogledd-ddwyrain Lloegr Gogledd-orllewin Lloegr De-ddwyrain Lloegr
De-orllewin Lloegr Gorllewin Canolbarth Lloegr
Swydd Efrog a'r Humber


Trefnu ymweliad â phrosiect
Hoffech chi fynd ar daith o gwmpas rosiectau a ariennir gan y Gronfa Loteri Fawr yn eich etholaeth? Os hoffech, anfonwch e-bost at Fflur Lawton

Ffynonellau arian Loteri eraill

Gallwch weld mwy o wybodaeth am ariannu gan ddosbarthwyr eraill y Loteri, a mwy o wybodaeth am sut mae arian y Loteri Genedlaethol yn cael ei ddefnyddio ar gyfer achosion da

Brîff Mawr

Cymru
Gogledd Iwerddon Yr Alban
Lloegr Dwyrain Lloegr Dwyrain Canolbarth Lloegr
Llundain Gogledd-ddwyrain Gogledd-orllewin Lloegr
De-ddwyrain Lloegr De-orllewin Lloegr Gorllewin Canolbarth Lloegr
Swydd Efrog a'r Humber

ADBORTH