Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Cysylltu â ni

Sut i gysylltu â'r Gronfa Loteri Fawr
  • Print
  • Print

Swyddfeydd cenedlaethol

Cymru 

 

10fed Llawr
Tŷ Helmont
Ffordd Churchill
Caerdydd
CF10 2DY 
2il Lawr
Tŷ Ladywell
Y Drenewydd
Powys 
SY16 1JB 

ymholiadau.cymru@cronfaloterifawr.org.uk  
Ffôn: 0300 123 0735
Gwasanaeth cyfnewid testun: 18001 plws 0300 123 0735 (ar gyfer pobl sydd â nam ar y clyw neu'r lleferydd) 

Lloegr 

1 Plough Place
Llundain 
EC4A 1DE

general.enquiries@biglotteryfund.org.uk  
Ffôn: 0345 4 10 20 30
Gwasanaeth cyfnewid testun: 18001 plus 0345 4 10 20 30 (ar gyfer pobl sydd â nam ar y clyw neu'r lleferydd)

Gogledd Iwerddon

1 Cromac Quay
Cromac Wood
Ormeau Road
Belfast
BT7 2JD

enquiries.ni@biglotteryfund.org.uk  
Ffôn: 028 9055 1455
Gwasanaeth cyfnewid testun: 18001 plws 028 9055 1431 (ar gyfer pobl sydd â nam ar y clyw neu'r lleferydd)
Ffacs: 028 9055 1445 

Yr Alban 
1 Atlantic Quay
1 Robertson Street
Glasgow
G2 8JB

enquiries.scotland@biglotteryfund.org.uk  
Ffôn: 0300 123 7110
Gwasanaeth cyfnewid testun: 18001 plws 0141 242 1400 neu 0300 123 7110 (ar gyfer pobl sydd â nam ar y clyw neu'r lleferydd) 
Switsfwrdd: 0141 242 1400

Ymholiadau'r wasg

Cysylltwch â thîm y wasg

Gwasanaeth i gwsmeriaid

Rydym yn gwerthfawrogi eich adborth yn fawr. os oes gennych sylwadau ynglŷn â'r gwasanaethau a ddarperir gan y Gronfa Loteri Fawr, fe hoffem eu clywed nhw. Anfonwch e-bost atom yn ymholiadau.cymru@cronfaloterifawr.org.uk neu ffoniwch ni ar 0300 123 0735.

Cael gwybod sut i wneud cwyn

Sut i roi gwybod i ni os oes gennych amheuon ynglŷn â thwyll

Gwefan

I roi adborth i ni am wefan y Gronfa Loteri Fawr anfonwch e-bost i webmaster@biglotteryfund.org.uk

Swyddfa Gorfforaethol

1 Plough Place
Llundain
EC4A 1DE

Ffôn: 020 7211 1800 neu 0300 500 5050
Gwasanaeth cyfnewid testun: 18001 plws 020 7211 1800 neu 0300 500 5050 (ar gyfer pobl sydd â nam ar y clyw neu'r lleferydd)
Ffacs: 020 7211 1750
ADBORTH