Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Gwasanaeth i Gwsmeriaid

Mae Gwasanaeth i Gwsmeriaid yn bwysig i'r Gronfa Loteri Fawr

  • Print

Rydym ni a'r dosbarthwyr Loteri eraill yn rhannu set o egwyddorion gwasanaeth cwsmeriaid ynghylch y math o wasanaeth y gallwch ei ddisgwyl gennym ni. 

Mae gennym Strategaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid hefyd sy'n amlinellu'r hyn y bwriadwn ei wneud i wella ein gwasanaeth dros y blynyddoedd i ddod.

Rydym yn gwerthfawrogi eich adborth yn fawr. Os oes gennych unrhyw sylwadau am y gwasanaethau a ddarperir gan y Gronfa Loteri Fawr, fe hoffem glywed eich barn. Anfonwch e-bost atom yn ymholiadau.cymru@cronfaloterifawr.org.uk

ADBORTH