Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Dyfodol Gwneud Lles yn y Deyrnas Unedig

Cychwyn sgwrs
  • Print

Mae'r cyd-destun ar gyfer 'gwneud lles' - creu gwerth cymdeithasol - wedi newid y tu hwnt i adnabyddiaeth dros flynyddoedd diweddar. Rydym wedi profi argyfwng ariannol a dirywiad economaidd byd-eang: sgandalau corfforaethol mewn diwydiannau fel bancio; y llywodraeth yn cwtogi'n sylweddol ar wariant cyhoeddus; ac elusennau'n wynebu cyd-drafodaeth gynyddol am eu rôl wrth greu cymdeithas dda.

Yn y cyd-destun hwn rydym ni yn y Gronfa Loteri Fawr yn gobeithio hwyluso cyd-drafodaeth ar draws cymdeithas i gyd - elusennau, mentrau cymdeithasol, busnesau a'r wladwriaeth - ynghylch sut y dylai 'gwneud lles' esblygu yn y dyfodol. Beth mae'n ei olygu o ran sut rydym yn cefnogi pobl i adeiladu cymunedau gwella, a gwella'u bywydau eu hunain a bywydau'r rhai sy'n byw o'u cwmpas? Beth yw rôl elusennau, busnesau, y llywodraeth a chymunedau - a sut dylem i gyd fod yn cydweithio?

Rydym am i chi gymryd rhan, i roi gwybod i ni beth yw eich atebion i'r cwestiynau hyn, a gofyn eich cwestiynau eich hunain am Ddyfodol Gwneud Lles.

Yn 2017 cydweithiom â Sefydliad Bevan yng Nghymru i ymchwilio i’r heriau cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol a wynebir gan bobl a mudiadau, Cynhaliwyd sgyrsiau gydag ystod eang o fudd-ddeiliaid o sectorau gwahanol ar sut i ymdrin â’r rhain, gyda’r nod o wella bywydau pobl a chreu gwerth cymdeithasol. Gallwch ddarllen am y prif themâu i ddeillio o’r sgyrsiau hyn mewn papur ymchwil newydd, Dyfodol Gwneud Lles yng Nghymru.

Bwrw golwg ar ein gwefan benodedig trwy glicio yma.

Mae'r drafodaeth yn digwydd ar gyfryngau cymdeithasol hefyd trwy #FutureGood

ADBORTH