Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Ynglŷn â’r Gronfa Loteri Fawr

  • Print

Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn gyfrifol am ddosbarthu 40 y cant o'r holl arian a godir gan y Loteri Genedlaethol ar gyfer achosion da (tuag 11 ceiniog o bob punt sy'n cael ei gwario ar docyn Loteri) - oddeutu £670 miliwn y llynedd.

Ers mis Mehefin 2004, rydym wedi dyfarnu dros £6 biliwn i brosiectau sy'n cefnogi iechyd, addysg, yr amgylchedd a dibenion elusennol, o ymyraethau blynyddoedd cynnar i ariannu teithiau coffáu ar gyfer cyn-filwyr yr Ail Ryfel Byd.

Mae ein hariannu'n cefnogi dyheadau pobl sydd am wneud bywyd yn well ar gyfer eu cymunedau. Rydym yn dyfarnu arian ar draws y DU, yn bennaf trwy raglenni sydd wedi'u teilwra'n benodol i anghenion cymunedau yng Nghymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon yn ogystal â rhai rhaglenni sy'n cwmpasu'r DU gyfan.

10 ffaith am y Gronfa Loteri Fawr

Cael gwybod mwy am ein gwaith ar draws y gwledydd.

Rydym yn dosbarthu arian nad yw'n dod o'r Loteri ar ran cyrff cyhoeddus megis yr Adran Addysg a'r Swyddfa Cymdeithas Sifil hefyd. Cael gwybod mwy am weithrediad y Gronfa Loteri Fawr ar gyfer arian nad yw'n dod o'r Loteri.

Rydym yn gorff cyhoeddus anadrannol a noddir gan Swyddfa'r Cabinet.

ADBORTH