Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Fframwaith Strategol 2015-21

Pobl yn arwain
  • Print

Mae ein fframwaith strategol newydd yn amlinellu'r hyn y gall pobl ei ddisgwyl gennym ni fel ariannwr dros y chwe blynedd nesaf. Ein gweledigaeth yw y dylai pobl arwain ar wella'u bywydau a'u cymunedau.

 Dawn Austwick ar ein fframwaith strategol newydd

Mae Prif Weithredwr y Gronfa Loteri Fawr, Dawn Austwick, yn dadorchuddio'r weledigaeth ar gyfer y chwe blynedd nesaf.

Darllen mwy

 

Ein gweledigaeth: Pobl yn arwain

Gweld ein fframwaith strategol newydd 

Darllen mwy

 

 Neu gwyliwch fideo byr sy'n amlinellu ein gweledigaeth:

 

Darllenwch Eich Barn Ein Dyfodol, sgwrs DU gyfan am y ffordd orau i ni gyflawni ein cenhadaeth o ddod â gwir welliannau i gymunedau a bywydau'r bobl mewn angen mwyaf. 

 

Darllen astudiaethau achos sy'n rhoi darlun byw o'n gweledigaeth "Pobl yn arwain"

Stori Steph

Mae'r fam i ddau o blant yn adrodd am heriau magu ei dau fab awtistig.

Darllen stori Steph

 

 

Stori Darren

Mae Darren Murinas yn ddinesydd arbenigol ar gyfer Voices, y bartneriaeth yn Stoke sy'n cefnogi pobl ag anghenion lluosog.

Darllen stori Darren

 

Stori Ellen

Mae Ellen o Gowkthrapple, Yr Alban, yn adrodd ei stori.

Darllen stori Ellen

 

 

Diogel rhag Niwed

Mae prosiect 'Safe from Harm' Depaul Foyle Haven sydd wedi ennill gwobrau wedi helpu i drawsnewid bywydau grŵp o bobl a dinas. 

Darllen eu stori 

ADBORTH