Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Eich Barn - Ein Dyfodol

Creu strategaeth y Gronfa Loteri Fawr ar gyfer y dyfodol

  • Print

Diolch i bawb a gymerodd ran yn Eich Barn Ein Dyfodol, sgwrs DU gyfan am y ffordd orau i ni gyflawni ein cenhadaeth o ddod â gwir welliannau i gymunedau a bywydau'r bobl mewn angen mwyaf.

Mae'r cam cyntaf o'n sgwrs wedi dod i ben bellach ac rydym yn edrych ar eich adborth ar sut y dylem ddefnyddio ein hariannu rhwng 2015 a 2021.

Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi ar ein cynlluniau wrth iddynt ddatblygu. Yn y cyfamser gallwch fynd i www.eichbarneindyfodol.org.uk i weld beth mae pobl wedi bod yn ei ddweud. Gallwch gyfrannu at drafodaethau ar y wefan o hyd, ond ni fydd modd i chi gychwyn trafodaethau newydd.

ADBORTH