Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Ariannu

Dyfarnwn grantiau rhwng £300 a thros £500,000 i fudiadau sy'n amrywio o grwpiau bach lleol i brif elusennau cenedlaethol
  • Print

Porwr ariannu

Nifer y rhaglenni:

20

Y diweddaraf

Rhaglenni diweddaraf

Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol
Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol

Ffordd syml i grwpiau gwirfoddol a chymunedol gael grantiau bach y Loteri Genedlaethol

Pawb a'i Le
Pawb a'i Le

Yn ariannu prosiectau cyfalaf a refeniw rhwng £10,001 a £500,000

Arwyr yn Ôl
Arwyr yn Ôl

Yn rhoi cyfle i gyn-filwyr yr Ail Ryfel Byd ddychwelyd i feysydd y gad

Cymorth gyda'ch cais

Adnabod angen
Adnabod angen

Y man cychwyn ar gyfer unrhyw brosiect

Nodau a chanlyniadau
Nodau a chanlyniadau

Dangos pa wahaniaeth a ddaw yn sgil eich prosiect

Dysgu o'ch prosiect
Dysgu o'ch prosiect

Mae'n bwysig dysgu o'ch profiad

Chwilio grantiau blaenorol

Y prosiectau mae'r Gronfa Loteri Fawr wedi'u hariannu yn eich ardal leol

Gweld beth sy'n cael ei ariannu yn fy ardal

Gofyn i'r Gronfa

 chwestiwn am un o'n rhaglenni ariannu? Holwch y Gronfa Loteri Fawr

Gofyn i'r Gronfa

Ein hymagwedd

Darllen am ein hymagwedd at ariannu a'r hyn y gallwch ei ddisgwyl gennym ni fel ariannwr hyd at 2015

Ein hymagwedd
ADBORTH