Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Astudiaethau achos

Stori Darren

Mae Darren Murinas yn ddinesydd arbenigol ar gyfer Voices, y bartneriaeth yn Stoke sy'n cefnogi pobl ag anghenion lluosog

Stori Ellen

Mae Ellen yn gwirfoddoli yng nghaffi Centrepoint, both cymunedol sy'n dod â phobl o bob cefndir a diwylliannau ynghyd

Diogel rhag Niwed

Mae'r prosiect Safe from Harm yn rhoi lle i yfwyr stryd fynd am loches, bwyd, gwres a chwmni

Stori Steph

Sut yr helpodd y prosiect Sgiliau Bywyd i Ofalwyr i riant-ofalwr Steph adennill ei hyder.

The Fitting Room

Cipolwg ar fywydau grŵp o drychedigion benywaidd yn y ffilm a ariennir gan y Gronfa Loteri Fawr, The Fitting Room
ADBORTH