Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Awydd am Arloesi

Cefnogi prosiectau newydd sy'n profi ffyrdd newydd o fynd i'r afael â phroblemau cymdeithasol
  • Print
Ardal:
Cymru
Maint yr ariannu:
£20,000 - £1 miliwn
Cyfanswm ar gael:
Hyd at £5 miliwn
Terfyn amser ymgeisio:
Gweld manylion y rhaglen

Beth yw amcan y rhaglen?

Mae Rownd 1, 2 a 3 ar gau bellach.

Mae Awydd am Arloesi'n ymwneud yn benodol â chefnogi prosiectau newydd sy'n profi ffyrdd newydd o fynd i'r afael â phroblemau cymdeithasol datblygol a phresennol. Bydd y rhaglen yn dyfarnu grantiau rhwng £20,000 ac £1 miliwn ar gyfer prosiectau sy'n para hyd at bum mlynedd.

Am beth rydym ni'n chwilio?

Mae'n rhaid i brosiectau geisio cyflawni'r ddau canlyniad a ganlyn:

  • Cyflwyno atebion newydd sy'n ymdrin yn well â phroblemau cymdeithasol datblygol a'r rhai y mae eu gwreiddiau'n ddwfn
  • Defnyddir dysgu o ymagweddau arloesol i gyfeirio polisïau ac arfer ehangach.

Pwy all ymgeisio?

Gallwn ddyfarnu grantiau i'r sectorau gwirfoddol, cymunedol, cyhoeddus a phreifat ond ni fyddwn yn cefnogi gweithgareddau sy'n cyfrannu'n uniongyrchol at elw mudiad preifat neu roi grantiau i unigolion. Mae'n rhaid i o leiaf 75% o'r buddiolwyr fyw yng Nghymru.

Am beth gallwch chi ymgeisio?

Rydym am ariannu prosiectau y mae eu syniadau'n rhai 'newydd', na roddwyd cynnig arnynt unrhyw le arall yn y DU. Trwy arloesol, golygwn brosiectau sy'n:

  • creu mathau newydd o weithgareddau a gwasanaethau i fynd i'r afael ag anghenion cymdeithasol newydd neu ddatblygol
  • creu ffyrdd newydd o fynd i'r afael â phroblem gymdeithasol gyfredol.

Tagiau

Math o fudiad

  • Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
ADBORTH