Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Cymunedau a lleoedd

Helpu cymunedau i fod yn gryfach

  • Print

Rydym eisiau i gymunedau adnabod a gwella'r hyn sy'n bwysig iddynt. Dyna pam mae llawer o'n rhaglenni'n cefnogi cymunedau. Maent yn cynnwys gwasanaethau, gofodau diriaethol a bywydau pobl sy'n byw yn y gymuned.

Mae ein hymchwil a gwerthusiad o raglenni'n ein helpu i ddysgu, ac ar y tudalennau hyn rydym yn rhannu'n dysgu o werthusiadau o'n rhaglenni sy'n cefnogi cymunedau.

Gallwch gyrchu gwybodaeth ddefnyddiol am sut i ennyn diddordeb cymunedau yn eich prosiect yn ein taflen wybodaeth ymchwil a dysgu Hyrwyddo Cynnwys y Gymuned.

Mae llawer mwy i ddysgu o'n rhaglenni sy'n cefnogi pobl a lleoedd. Defnyddiwch y dolenni isod i gael gwybod mwy.

Gallwch ddarllen hefyd am ddysgu o'n prosiectau ar ennyn diddordeb y gymuned a rhai egwyddorion cyffredinol sy'n enghreifftiau o lwyddiant yn ein hadolygiad thematig o ennyn diddordeb y gymuned.

ADBORTH