Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Iechyd a lles

Adnoddau i ddeiliaid grantiau

  • Print

Mae iechyd a lles wedi bod yn faes blaenoriaeth ar gyfer ariannu'r Gronfa Loteri Fawr yn ystod y ddeng mlynedd ddiwethaf ac rydym wedi ariannu nifer o raglenni, gan gynnwys:

O fewn y prosiectau hyn, rydym wedi ariannu miloedd o brosiectau'n targedu:

  • iechyd meddwl cadarnhaol
  • iechyd corfforol da
  • arferion bwyta da
  • rhwydweithiau cymdeithasol cryf.

Trwy'r rhain a rhaglenni eraill, rydym wedi ceisio deall gwelliannau mewn iechyd a lles a fesurir trwy ddangosyddion megis lefelau pryder, sgorau boddhad bywyd, arferion bwyta'n iach a lefelau gweithgarwch corfforol.

Yn 2003, adolygwyd y dysgu a gafwyd o'r 12 mlynedd flaenorol o raglenni a gwerthusiadau, a chynhyrchwyd: Ateb cwestiynau MAWR: effaith a gwersi a ddysgwyd o'n gwerthusiadau ac ymchwil.  Gweler pennod 3 i gael mwy o wybodaeth am  ein dysgu am iechyd a lles.

Yn yr adran hon fe welwch fraslun o rai o'r pethau arwyddocaol a ddysgwyd o werthusiadau diweddarach o'n rhaglenni ariannu gyda dolenni i adroddiadau manylach. Gallwch ddefnyddio'n dysgu i gynllunio prosiectau sy'n cael y canlyniadau gorau hefyd.

ADBORTH