Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Anghenion lluosog a chymhleth

Cefnogi pobl trwy adegau anodd mewn bywyd

  • Print

Yn y Gronfa Loteri Fawr, rydym yn hoffi canolbwyntio ar. Er hynny, rydym yn cydnabod hefyd bod yna lawer o bobl sy'n brwydro i oresgyn problemau difrifol. Dyna pam y credwn ei fod yn bwysig rhannu'r hyn a wyddwn am sut i helpu pobl i ddod dros gyfnodau anodd.

I helpu pobl gwneud hyn, rydym wedi ariannu nifer o raglenni gan gynnwys:

O fewn y rhaglenni hyn, rydym wedi ariannu miloedd o brosiectau'n targedu:

  • Cam-drin domestig
  • Cam-drin sylweddau
  • Troseddu/aildroseddu
  • Argyfwng ariannol

Yn yr adran hon fe welwch fraslun o rywfaint o'r dysgu o ymchwil a gwerthusiadau diweddar mewn perthynas â chaledi gyda dolenni i adroddiadau manylach. Gallwch ddefnyddio'n dysgu i gynllunio prosiectau sy'n cael y canlyniadau gorau hefyd.

ADBORTH