Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Data agored

Rhannu data o'n prosiectau ac ymchwil
  • Print

Yn y Gronfa Loteri Fawr rydym yn ymrwymedig i fod yn agored ac yn dryloyw. I gefnogi hyn, rydym yn cyhoeddi ein data am grantiau yn ogystal â setiau data a gwybodaeth gysylltiedig a ddefnyddir yn ein hymchwil.

Mae rhannu ein data'n helpu ymchwilwyr eraill i ddefnyddio ein data hefyd. Mae'n golygu hefyd y gall cynulleidfaoedd ehangach ddod o hyd i fwy o wybodaeth am yr ymchwil rydym yn ei chomisiynu.

Gallwch gael mynediad i'n data am grantiau o 2004 ymlaen isod.

Rydym wedi grwpio ein data eraill isod yn unol â'r gwaith a gomisiynwyd.

Ymchwilio i Werth Ymchwil Data Agored

I gefnogi ein hymagwedd data agored comisiynwyd ymchwil i ymchwilio i ba ddata agored a fyddai o'r gwerth mwyaf i'r Gronfa ei adnabod, chwain a chyhoeddi. Gofynnom i Alice Casey (Nesta), William Perrin (Talk About Local) a Tim Davies (Practical Participation) wneud yr ymchwil. Mae cyfweliadau â budd-ddeiliaid wedi dangos cefnogaeth i'r Gronfa ymchwilio a datblygu strategaeth bwyllgor ar gyfer rhyddhau data agored yn y dyfodol, ac mae wedi datgelu ystod o syniadau arloesol am y ffordd orau o ddefnyddio data agored i greu mewnwelediad newydd.

Gallwch ddarllen yr adroddiad ymchwil a gweld yr argymhellion ar gyfer y Gronfa yma:

Ymchwilio i Werth Data Agored 

Eich Barn Ein Dyfodol

Effaith y Gronfa Loteri Fawr ar y trydydd sector

Beth sy'n gwneud grwpiau'n barod ar gyfer buddsoddi cymdeithasol?

Lleihau Aildroseddu

Ym mis Rhagfyr 2014 gofynnom i gwsmeriaid a budd-ddeiliaid rannu eu syniadau a phrofiadau o fentrau i leihau aildroseddu. Gwnaethom addo cyhoeddi ein data grant am unrhyw brosiectau sy'n gysylltiedig â throseddu neu aildroseddu neu'r rhai sy'n ymwneud â throseddwyr, cyn-droseddwyr neu unigolion mewn perygl o droseddu. Mae'r setiau data sy'n cynnwys ymatebion a dderbyniwyd a data am grantiau wedi'u cyhoeddi isod. Gellir dod o hyd i fwy o gyd-destun ar y maes gwaith hwn yn ein blog.

Nodyn ar y set ddata am grantiau: Archwiliwyd ein data am unrhyw fanylion prosiect a oedd yn cynnwys y term 'offen/trosedd' er mwyn bod mor gynhwysol â phosib.

Data am grantiau sy'n cynnwys y term 'offen

Ymatebion llawn i'n harolwg lleihau aildroseddu 

Data am Grantiau

Os na allwch ddod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano, cysylltwch â ni.

ADBORTH