Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Cymorth a Chefnogaeth

Yn ymrwymedig i ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid a chefnogaeth o'r radd flaenaf
  • Print
  • Print

Mae llawer o ffyrdd o dderbyn cyngor a chefnogaeth gan y Gronfa Loteri Fawr, ni waeth p'un a ydych yn ystyried ymgeisio am ariannu, yng nghanol y broses ymgeisio ar hyn o bryd neu wedi derbyn grant gennym ni eisoes.

Mae'r Tudalennau rhaglenni yn cynnwys gwybodaeth fanwl am gymhwysedd a sut i ymgeisio am grant.

Gallwch ddod o hyd i gyngor cyffredinol am ymgeisio am neu reoli ariannu gan y Gronfa Loteri Fawr yn yr Arweiniad ariannu

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch ynglŷn â'n rhaglenni ariannu, cysylltwch â'ch swyddfa Cronfa Loteri Fawr genedlaethol gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod. Os oes gennych gwestiwn mewn perthynas â grant presennol dylech gysylltu'n uniongyrchol â'ch swyddog ariannu.

Swyddfeydd cenedlaethol

Cymru

ymholiadau.cymru@cronfaloterifawr.org.uk
Ffôn: 0300 123 0735

Lloegr

general.enquiries@biglotteryfund.org.uk
Llinell gymorth MAWR: 0345 4 10 20 30

Yr Alban

enquiries.scotland@biglotteryfund.org.uk
Switsfwrdd: 0141 242 1400
Llinell ymholiadau: 0300 123 7110

Gogledd Iwerddon

enquiries.ni@biglotteryfund.org.uk
Ffôn: 028 9055 1455
Minicom: 028 9055 1431
Ffacs: 028 9055 1445

Swyddfa Gorfforaethol

1 Plough Place
Llundain
EC4A 1DE

Ffôn: 020 7211 1800 neu 0300 500 5050
Ffôn testun: 0845 6 02 16 59
Ffacs: 020 7211 1750

ADBORTH